KTV有的歌曲这里都有 | 热门歌曲关注 | KTV音响网 - 致力做一个最专业的KTV门户网站
你的位置:首页 > TAG信息列表 > 经典老歌30首
KTV歌曲大全

老鼠爱大米在线听(原唱是杨臣刚),海燕呐!你可长点心呐!演唱点播:611次

老鼠爱大米在线听(原唱是杨臣刚),海燕呐!你可长点心呐!演唱点播:611次
播放:611

点歌时间:2021-10-22 07:17:49 | 评论:0 | 浏览:0 | 相关:                  

KTV歌曲大全

月儿像柠檬在线听(原唱是邓丽君),为梦放飞演唱点播:2752次

月儿像柠檬在线听(原唱是邓丽君),为梦放飞演唱点播:2752次
播放:2752

点歌时间:2021-10-22 06:11:02 | 评论:0 | 浏览:0 | 相关:                    

KTV歌曲大全

爱江山更爱美人在线听(原唱是卓依婷),时间在煮雨演唱点播:28次

爱江山更爱美人在线听(原唱是卓依婷),时间在煮雨演唱点播:28次
播放:28

点歌时间:2021-10-21 04:46:19 | 评论:0 | 浏览:0 | 相关:                

KTV歌曲大全

爱江山更爱美人在线听(原唱是卓依婷),我爱音乐演唱点播:101次

爱江山更爱美人在线听(原唱是卓依婷),我爱音乐演唱点播:101次
播放:101

点歌时间:2021-10-20 15:49:40 | 评论:0 | 浏览:0 | 相关:                

KTV歌曲大全

往事只能回味在线听(原唱是韩宝仪),燕儿往南飞演唱点播:50次

往事只能回味在线听(原唱是韩宝仪),燕儿往南飞演唱点播:50次
播放:50

点歌时间:2021-10-19 19:37:29 | 评论:0 | 浏览:0 | 相关:                  

KTV歌曲大全

爱江山更爱美人在线听(原唱是降央卓玛),梅演唱点播:57次

爱江山更爱美人在线听(原唱是降央卓玛),梅演唱点播:57次
播放:57

点歌时间:2021-10-19 17:26:33 | 评论:0 | 浏览:0 | 相关:                  

KTV歌曲大全

往事只能回味在线听(原唱是韩宝仪),四川秀英爱歌一族演唱点播:13次

往事只能回味在线听(原唱是韩宝仪),四川秀英爱歌一族演唱点播:13次
播放:13

点歌时间:2021-10-17 17:15:02 | 评论:0 | 浏览:0 | 相关:                

KTV歌曲大全

爱江山更爱美人在线听(原唱是卓依婷),为爱歌唱演唱点播:49次

爱江山更爱美人在线听(原唱是卓依婷),为爱歌唱演唱点播:49次
播放:49

点歌时间:2021-10-17 14:32:47 | 评论:0 | 浏览:0 | 相关:                  

KTV歌曲大全

往事只能回味在线听(原唱是卓依婷/凌一惠),知足常乐(廖树兰)演唱点播:256次

往事只能回味在线听(原唱是卓依婷/凌一惠),知足常乐(廖树兰)演唱点播:256次
播放:256

点歌时间:2021-10-16 01:08:02 | 评论:0 | 浏览:0 | 相关:                

KTV歌曲大全

回忆里的那个人在线听(原唱是李行亮),極樂演唱点播:162次

回忆里的那个人在线听(原唱是李行亮),極樂演唱点播:162次
播放:162

点歌时间:2021-10-15 10:49:10 | 评论:0 | 浏览:0 | 相关:                  

KTV歌曲大全

一曲相思在线听(原唱是半阳),※演唱点播:32次

一曲相思在线听(原唱是半阳),※演唱点播:32次
播放:32

点歌时间:2021-06-01 19:30:31 | 评论:0 | 浏览:0 | 相关:                      

KTV歌曲大全

舞女泪在线听(原唱是欣欣),忘忧草演唱点播:45次

舞女泪在线听(原唱是欣欣),忘忧草演唱点播:45次
播放:45

点歌时间:2021-05-21 09:33:59 | 评论:0 | 浏览:0 | 相关:                        

KTV歌曲大全

一曲相思在线听(原唱是半阳),青春永驻演唱点播:27次

一曲相思在线听(原唱是半阳),青春永驻演唱点播:27次
播放:27

点歌时间:2021-05-14 23:19:45 | 评论:0 | 浏览:0 | 相关:                      

Top